Stage: strategische klimaatadaptatie

Stage: strategische klimaatadaptatie bij overheden

In het kort

Klimaat- en duurzaamheidsstage bij Courage voor student die wil leren hoe adviseren in de duurzaamheid werkt bij Nederlandse overheden. Met bijzondere focus op klimaatadaptatie.

Over Courage

Courage levert advies- en projectmanagementdiensten op het vlak van duurzaamheid & schone energie. Voornaamste opdrachtgevers zijn lokale en middenoverheden – Nederlandse gemeenten en Provincies. Doel van het bedrijf is het reduceren van broeikasgassen in het kader van de klimaatcrisis. Het bedrijf bestaat sinds juni 2019 en kent 1 FTE. Meer info vind je hier.

De belangrijkste uitgangspunten (de ‘Couragegaranties’) zijn op de laatste pagina van deze opdracht vermeld.

Over de oprichter

Simon van de Beek (‘92) is ecopreneur en adviseur duurzaamheid & schone energie sinds 2015. Zijn specialisme ligt op het snijvlak van duurzaamheid en politiek-bestuurlijke wensen.

Van de Beek is ongehuwd en woonachtig in Den-Haag. Hij heeft een poes met naam Tesla. Hij zwemt en racefietst graag.

Aanleiding stage

Courage groeit. Om te anticiperen op toekomstige groei trekt het een stagiair strategische duurzaamheid aan.

Ben jij onze groene droomkandidaat?

De stage-opdracht

Wie naar klimaatverandering kijkt, kan risico’s zien. Maar ook kansen. Zo kunnen we tijdig acteren. En maatregelen nemen om een water- en hitte-robuustesamenleving te creëren. De ontwikkelde kennis kunnen we vervolgens weer inzetten om andere landen te helpen met het veranderende klimaat.

Hoofddoel van de stage is daarmee het ontwikkelen van een bruikbare klimaatadaptatiestrategie voor overheden. Hier hoort (bureau)onderzoek, actief netwerken, presenteren en overtuigend schrijven bij.

Daarnaast mag je strategisch meedenken met de Courage-opdracht duurzaamheid van dat moment. Hoe vertalen we de behoefte van een klant zo goed mogelijk naar het juiste advies en acties?

Je wordt als stagiair uitgenodigd om breder bij te dragen aan de groeiende organisatie, bijvoorbeeld door een thema waar je zelf interesse voor hebt actief toe te passen. Denk aan marketing, business strategy of een sociaal-juridische invalshoek. Hiervoor is 4 uur per week beschikbaar. Persoonlijke en opleidingsdoelen worden vooraf besproken en meegenomen tijdens de stage.

Stagedoelen en verwachtingen

 • Je grondig inlezen/inwerken op het onderwerp klimaatverandering en -adaptatie (indien nodig);
 • Ontwikkelen van een klimaatadaptatiestrategie die toepasbaar is bij overheden. Hierdoor kunnen zij beter inspelen op klimaatveranderingen;
 • Niet louter adviseren maar ook ‘samen doen’: dingen uitproberen, bewust volgen of dit werkt. Foutjes maken mag. Zonder vallen leren we niet lopen.;
 • Je verdiepen in de opdrachtspecifieke onderwerpen van Courage. Het kan gaan over een aardgasvrij te maken wijk, deelauto- en mobiliteitsplan voor een wijk of het met draagvlak realiseren van schone opwek.;
 • Creatieve verbindingen leggen met andere thema’s binnen de opdracht-organisatie. Hierdoor ontstaat er intern veelal meer draagvlak.;
 • … verdere invulling afhankelijk van de Courage-opdracht, persoonlijke en studiedoelen.

Eisen. Je…

 • Hebt een overtuigende drive op en kennis van het onderwerp duurzaamheid & klimaatadaptatie;
 • Bent in staat om ergens met aandacht aan te werken;
 • Hebt lef en doorzettingsvermogen, bent meestal veerkrachtig;
 • Onderschrijft de 3 Couragegaranties (die de basis vormen van het vertrouwen van onze klanten);

Wensen. Je…

 • Bent initiatiefrijk en creatief. En komt bijvoorbeeld met ideeën voor nieuwe adviesdiensten;
 • Kunt overtuigen of je staat ervoor open om dit te leren;
 • Bent sociaal & goed in relaties onderhouden;
 • Hebt een vlotte pen schrijven.

Wat kun je na 5 maanden?

Je weet (bijna!) alles van klimaatadaptatie. Kent de duurzaamheids- en energiewereld in Nederland, in het bijzonder bij overheden. Je snapt hoe vraagstukken in de praktijk worden behandeld. Je hebt politiek-bestuurlijke sensitiviteit. Je ziet kansen en denkt ondernemender.

Aan het eind van de stage kun je zowel analyseren en adviseren op het thema klimaatadaptatie & duurzaamheid. De stage bereid je grondig voor op een strategische adviseursfunctie bij Nederlandse overheden. Na de stage kun je een junior adviseursfunctie duurzaamheid prima aan.

Aantal uren

Om en nabij de 24 uur per week. Output vinden we belangrijker dan tijdsbesteding (modern werken). Als je liefst ‘s nacht werkt (of vanaf je zeilboot, denk aan je anker!) is dat bespreekbaar.

Periode

Februari 2021 tot en met juni 2021.

Vergoedingen

 • €120 per maand – stagevergoeding
 • 1 cursus naar jouw keuze via een MOOC-aanbieder zoals Coursera 
 • Courage SIM-kaart (zie beneden)

Apparaten

Bring Your Own (BYO). Je ontvangt een zakelijk te gebruiken simkaart met onbeperkt bellen, sms’en en 4G in Nederland van Courage.

Locatie

Op kantoor van de klant, op het kantoor van Courage [Energiek Amstelveen] of online vanuit je eigen thuis.

Sollicitatieprocedure

Stuur een actueel CV en onepager motivatie naar info@courage-advies.nl. Dit kan tot en met 17 januari 2021.

Vragen?

Bij Simon van de Beek.

info@courage-advies.nl

020 36 99 843

06 40 53 08 89