Uitgelicht

Stage: strategische klimaatadaptatie

Stage: strategische klimaatadaptatie bij overheden

In het kort

Klimaat- en duurzaamheidsstage bij Courage voor student die wil leren hoe adviseren in de duurzaamheid werkt bij Nederlandse overheden. Met bijzondere focus op klimaatadaptatie.

Over Courage

Courage levert advies- en projectmanagementdiensten op het vlak van duurzaamheid & schone energie. Voornaamste opdrachtgevers zijn lokale en middenoverheden – Nederlandse gemeenten en Provincies. Doel van het bedrijf is het reduceren van broeikasgassen in het kader van de klimaatcrisis. Het bedrijf bestaat sinds juni 2019 en kent 1 FTE. Meer info vind je hier.

De belangrijkste uitgangspunten (de ‘Couragegaranties’) zijn op de laatste pagina van deze opdracht vermeld.

Over de oprichter

Simon van de Beek (‘92) is ecopreneur en adviseur duurzaamheid & schone energie sinds 2015. Zijn specialisme ligt op het snijvlak van duurzaamheid en politiek-bestuurlijke wensen.

Van de Beek is ongehuwd en woonachtig in Den-Haag. Hij heeft een poes met naam Tesla. Hij zwemt en racefietst graag.

Aanleiding stage

Courage groeit. Om te anticiperen op toekomstige groei trekt het een stagiair strategische duurzaamheid aan.

Ben jij onze groene droomkandidaat?

De stage-opdracht

Wie naar klimaatverandering kijkt, kan risico’s zien. Maar ook kansen. Zo kunnen we tijdig acteren. En maatregelen nemen om een water- en hitte-robuustesamenleving te creëren. De ontwikkelde kennis kunnen we vervolgens weer inzetten om andere landen te helpen met het veranderende klimaat.

Hoofddoel van de stage is daarmee het ontwikkelen van een bruikbare klimaatadaptatiestrategie voor overheden. Hier hoort (bureau)onderzoek, actief netwerken, presenteren en overtuigend schrijven bij.

Daarnaast mag je strategisch meedenken met de Courage-opdracht duurzaamheid van dat moment. Hoe vertalen we de behoefte van een klant zo goed mogelijk naar het juiste advies en acties?

Je wordt als stagiair uitgenodigd om breder bij te dragen aan de groeiende organisatie, bijvoorbeeld door een thema waar je zelf interesse voor hebt actief toe te passen. Denk aan marketing, business strategy of een sociaal-juridische invalshoek. Hiervoor is 4 uur per week beschikbaar. Persoonlijke en opleidingsdoelen worden vooraf besproken en meegenomen tijdens de stage.

Stagedoelen en verwachtingen

 • Je grondig inlezen/inwerken op het onderwerp klimaatverandering en -adaptatie (indien nodig);
 • Ontwikkelen van een klimaatadaptatiestrategie die toepasbaar is bij overheden. Hierdoor kunnen zij beter inspelen op klimaatveranderingen;
 • Niet louter adviseren maar ook ‘samen doen’: dingen uitproberen, bewust volgen of dit werkt. Foutjes maken mag. Zonder vallen leren we niet lopen.;
 • Je verdiepen in de opdrachtspecifieke onderwerpen van Courage. Het kan gaan over een aardgasvrij te maken wijk, deelauto- en mobiliteitsplan voor een wijk of het met draagvlak realiseren van schone opwek.;
 • Creatieve verbindingen leggen met andere thema’s binnen de opdracht-organisatie. Hierdoor ontstaat er intern veelal meer draagvlak.;
 • … verdere invulling afhankelijk van de Courage-opdracht, persoonlijke en studiedoelen.

Eisen. Je…

 • Hebt een overtuigende drive op en kennis van het onderwerp duurzaamheid & klimaatadaptatie;
 • Bent in staat om ergens met aandacht aan te werken;
 • Hebt lef en doorzettingsvermogen, bent meestal veerkrachtig;
 • Onderschrijft de 3 Couragegaranties (die de basis vormen van het vertrouwen van onze klanten);

Wensen. Je…

 • Bent initiatiefrijk en creatief. En komt bijvoorbeeld met ideeën voor nieuwe adviesdiensten;
 • Kunt overtuigen of je staat ervoor open om dit te leren;
 • Bent sociaal & goed in relaties onderhouden;
 • Hebt een vlotte pen schrijven.

Wat kun je na 5 maanden?

Je weet (bijna!) alles van klimaatadaptatie. Kent de duurzaamheids- en energiewereld in Nederland, in het bijzonder bij overheden. Je snapt hoe vraagstukken in de praktijk worden behandeld. Je hebt politiek-bestuurlijke sensitiviteit. Je ziet kansen en denkt ondernemender.

Aan het eind van de stage kun je zowel analyseren en adviseren op het thema klimaatadaptatie & duurzaamheid. De stage bereid je grondig voor op een strategische adviseursfunctie bij Nederlandse overheden. Na de stage kun je een junior adviseursfunctie duurzaamheid prima aan.

Aantal uren

Om en nabij de 24 uur per week. Output vinden we belangrijker dan tijdsbesteding (modern werken). Als je liefst ‘s nacht werkt (of vanaf je zeilboot, denk aan je anker!) is dat bespreekbaar.

Periode

Februari 2021 tot en met juni 2021.

Vergoedingen

 • €120 per maand – stagevergoeding
 • 1 cursus naar jouw keuze via een MOOC-aanbieder zoals Coursera 
 • Courage SIM-kaart (zie beneden)

Apparaten

Bring Your Own (BYO). Je ontvangt een zakelijk te gebruiken simkaart met onbeperkt bellen, sms’en en 4G in Nederland van Courage.

Locatie

Op kantoor van de klant, op het kantoor van Courage [Energiek Amstelveen] of online vanuit je eigen thuis.

Sollicitatieprocedure

Stuur een actueel CV en onepager motivatie naar info@courage-advies.nl. Dit kan tot en met 17 januari 2021.

Vragen?

Bij Simon van de Beek.

info@courage-advies.nl

020 36 99 843

06 40 53 08 89

Uitgelicht

Gouden tip voor Urgenda: verleg focus naar gemeenten

Urgenda, een burgerbeweging die de verduurzaming van Nederland wil versnellen, zette in 2015 een geniale move. Ze klaagden de Nederlandse Staat aan. Ze eiste dat ”de uitstoot van broeikasgassen met 25 procent beperkt is per eind 2020 ten opzichte van het jaar 1990”. Dit was eigenlijk nog een zwakke eis, want ooit stelde de Nederlandse overheid zelf voor om 30% te reduceren in 2020 [Regeerakkoord Balkenende IV]. Maar daar was ze vanaf gestapt. Hoe dichter de deadline nadert, hoe harder immers de neiging tot uitstellen. Net huiswerk.

Door Urgenda / Chantal Bekker

The rest is history. De rechter maakte gehakt van werkelijk ieder argument dat de Staat aanvoer in de zaak. En: de Staat moest gelijk uitvoering geven aan de uitspraak: het realiseren van 25% uitstootreductie per eind 2020.

Dat vond de Staat niet leuk, waarop ze in hoger beroep ging. Ook dit hoger beroep verloor ze. Rechter Marie-Anne Tan schreef: ”Klimaatverandering is een „reëel” en „ernstig” gevaar waartegen burgers moeten worden beschermd. En juist de staat is verplicht om deze bescherming te bieden”. Geen speld tussen te krijgen.

Maar nu komt het. De Staat deed vrijwel niets. Het negeerde de uitspraken en nam een afwachtende houding in. Alleen kolencentrale Hemweg in Amsterdam zal sluiten door de uitspraak. Dat is (veel) te weinig om te voldoen aan het vonnis. Het gevolg is niet zonder verrassing: zowel de rekenmeesters van het PBL als onafhankelijke experts schatten in dat de uitstootreductie onhaalbaar is. Verrassend genoeg klinkt Marjan Minnesma van Urgenda nog optimistisch.

Ik vraag me af of daar reden toe is. De Staat heeft immers consequent laten zien op de korte termijn (zie de passiviteit sinds de uitspraak in 2015) weinig serieus werk te gaan doen. Politiek te lastig. Het klinkt een beetje als het verhaal van een verstokte roker: ”In 2030 rook ik echt 20 sigaretten minder per dag! Maar nee, niet volgend jaar 5 minder.” De lange baan is een beproefde methode om problemen weg te toveren.

Daarom deel ik vandaag een Gouden Tip voor Urgenda en andere moedige belangengroepen: verleg de focus naar gemeenten. Zij hebben het mandaat om de energietransitie verder te stuwen en staan dicht bij (energie)projecten. Dus: klaag gemeenten aan die zeggen in 2030 klimaatneutraal zijn zonder onderbouwing. Bel wethouders plat. Houd informatiebijeenkomsten voor gemeentelijke ambtelijke ondersteuning. Ontwikkel eenvoudige tools. Meet of gemeenten waarmaken wat hun College zegt. Ergo: laat Rutte maar in het Torentje zitten met een uitdraai van het Urgendavonnis. En focus vanaf nu volledig op de Nederlandse gemeenten.

Grote broek, kleine benen

Bij gemeenten zit de sleutel van de energietransitie. Immers: we rijden niet met de auto ‘door het Rijk’. We rijden door een gemeente. Een woning bouwen we niet ‘in het Rijk’. Die staat in buurt A in wijk B van gemeente C. Opwekken van schone stroom? De windturbine staat in gemeente D. Focus op lokaal is de sleutel. Want daar ligt de uitvoering.

Dat hebben gemeentes inmiddels door. En ze zien het als marketingmiddel. Zo beloven talloze gemeenten duurzame ambities die zij absoluut niet hebben waargemaakt. Of hebben ze geen onderbouwde strategie om ambities ooit te kunnen waarmaken. Ook hier geldt weer dat de lange baan een beproefde methode is om problemen weg te toveren. Als een gemeentelijk College in 2014 belooft om in 2030 energieneutraal te zijn, wat maakt het dan uit als dit niet wordt gehaald? Het College is in die samenstelling immers dan al lang weg. Probleem voor de volgende. Die steeds minder tijd heeft om verduurzaming waar te maken.

Voorbeeld: uitstoot van de gemeente Rijswijk. Bron is de Klimaatmonitor.

Beste Urgenda en andere belangengroepen: omarm de gemeenten en bouw niet op de Staat. Die staat te ver weg van waar het gebeurt. En heeft echt niet zoveel lokale invloed als we soms denken. Gebruik de wortel (informatie, tools, lobby) en de stok (rechtszaken, metingen, analyses) om gemeenten te laten versnellen. Ook de lokale Raad in de gemeente kan overigens helpen om ambities te versnellen. Dit door met kennis van zaken goed te controleren.

Want mijn ervaring is: als gemeenten één ding nodig hebben om te versnellen, is dit vasthoudende hulp én controle.

Simon van de Beek is adviseur duurzaamheid en gespecialiseerd in de overheid.

Stroomranking grootzakelijk 2019

CE Delft, WISE, N&M en de Consumentenbond onderzochten de duurzaamheid van alle stroomleveranciers van Nederland (2019) Zijn energieleveranciers eigenlijk wel groen?

Onderstaande ranking geldt voor de zakelijke markt.

Zakelijke markt 2019

Onderstaande ranking geldt voor de consumentenmarkt.

Consumentenmarkt 2019

Interview Simon van de Beek: “Genieten als de cijfertjes precies kloppen”

”Als zzp’er wil jij jouw financiën graag zo goed mogelijk geregeld hebben. Spaar je wel (genoeg)? Plan je voldoende vooruit? Om te kijken hoe succesvolle ondernemers dit doen, interviewen wij maandelijks een van onze leden. Deze maand: Simon van de Beek van Courage. Wij vroegen hem hoe hij zijn zaken op het gebied van financiën als zzp’er heeft geregeld.”

Klik hier om het interview bij de bron te lezen.